Kaposvári mementó

A város legnyugodtabban vitatkozó diákjai

A város legnyugodtabban vitatkozó diákjai

1984. január 27-én egy olyan szoborcsoporttal gazdagodott az 1950 óta Munkácsy Mihály festőművész nevét viselő kaposvári gimnázium, amely a magát már évtizedek óta iskolavárosnak tartó megyeszékhely oktatásban betöltött szerepét is jelképezi. Az iskolaépület előtt ekkor avatták fel Trischler Ferenc szobrászművész Diákok című alkotását.

Istentisztelet a tűztoronyban

Istentisztelet a tűztoronyban

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes és Pongrácz Máté kaposvári lelkész 2016. szeptember 11-én emléktáblát avatott a Teleki utcai volt tűzoltószertár falán. Azért éppen ott, mert a kaposvári evangélikusok ebben az épületben tartották istentiszteleteiket 1916 és 1929 között. (Az emléktábla domborműve Gera Katalin szobrászművész alkotása.)

Michelangelo-szobor Kaposváron…

Michelangelo-szobor Kaposváron…

Azt mondják, hogy a köztéri műalkotások többnyire kifejezik a felállításuk idején uralkodó korszellemet, azaz tükrözik az éppen akkor érvényes hatalmi viszonyokat. Nos, a jezsuita rendet megalapító Loyolai Szent Ignác (1491–1556) kaposvári szobra aligha támasztja alá ezt az általában valóban igaznak látszó megállapítást…

Ahol fejbe dobták a miniszterelnököt

Ahol fejbe dobták a miniszterelnököt

Nagy Imre (1896–1958) kormányfő is azok közé a jeles kaposváriak közé tartozik, akiknek több emlékhelyükvan a somogyi székvárosban. Most arról az emléktábláról lesz szó, amely 2005. október 21-e óta díszíti a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola falát. Gera Katalin szobrászművész alkotásának avatásán Mécs Imre országgyűlési képviselő, 1956-os forradalmár és Jánosi Ferenc, a miniszterelnök unokája mondott beszédet.

Nem tudtunk dűlőre jutni Adyval…

Nem tudtunk dűlőre jutni Adyval…

2010. szeptember 3-án, az első ízben megrendezett Miénk a Város programsorozat keretében adták át az átépített Ady Endre és Noszlopy Gáspár utcát. Több szobrot és szoborcsoportot is felavattak ekkor, köztük az Ady Endre és Rippl-Rónai József találkozását ábrázoló alkotást is. Gera Katalin és Csernák Máté műve valós eseményt idéz meg, hiszen az ország ünnepelt költője itt ismerkedett meg személyesen is Rippl-Rónai József festőművésszel – s nem utolsósorban az irodalombarát kaposvári publikummal. (Az irodalmárral társalkodó festő mellett Happy nevű kutyája is ott ül a sétálóutcává alakított Ady Endre utcában.)

Lengyeltótiból jött, hogy szolgálja Kaposvárt

Lengyeltótiból jött, hogy szolgálja Kaposvárt

Németh István kaposvári polgármester emléktábláját 2000. április 27-én jelenlegi utódja, Szita Károly avatta fel a Kontrássy utca elején, már lebontott egykori lakóházának helyén. A gránittáblát a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet támogatásával Kántás Béla kőfaragómester készítette. 

Legrégibb szobrunk újabb hányattatásai

Legrégibb szobrunk újabb hányattatásai

A Róma-hegy alján, a város egykori határában, a Béla király és a Csalogány utca sarkán áll az a három méter magas, cseréppel fedett, nyeregtetős, téglából készült oszlop, amely a város legkorosabb köztéri szobrát őrizte évszázadokon át. A barokk korra jellemző volt, hogy az utak mentén vallási tárgyú falazott oszlopokat, kis képes vagy szoborfülkéket állítottak fel. 

Túl nagy volt a teher Galimberti vállán…

Túl nagy volt a teher Galimberti vállán…

2003. május 23-án a százhúsz évvel azelőtt született Galimberti Sándor tiszteletére emlékkiállítás nyílt a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban, a Fő utca 2. szám alatt, az élelmiszeripari szakközépiskola falán pedig Mezei Ottó (1925–2004) művészettörténész felavatta a festőművész emléktábláját, Gschwindt András alkotását.

A vándorló obeliszk

A vándorló obeliszk

Kaposvárt az elmúlt egy-két évszázadban nevezték iskolavárosnak, a malmok, majd a virágok városának és katonavárosnak is. Utóbbi titulust leginkább a híres 44-es katonák miatt kapta a megyeszékhely a 19. század második felében.

A mérnök, aki levágta az utcasarkokat

A mérnök, aki levágta az utcasarkokat

2000 őszén utcát nevezett el Bereczk Sándor volt városi főmérnökről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése. 2001. január 23-án, a városnapi ünnepségsorozat kezdetén pedig egykori lakóházának falán, a Fő utca 5. szám alatt a Kaposvárért Közalapítvány kezdeményezésére leleplezték az emléktábláját, Fábián Éva és Gschwindt András alkotását.

Korábbi bejegyzések