pikáns „Erotikus” női napló a reformkorból!

2013. 02. 12., kedd, 09:46

Február 21-én, 17 órakor, az Esték Drangalagban rendezvénysorozat keretében a Takáts Gyula Emlékházban egy közel 200 évvel ezelőtti úri leány naplója kerül terítékre. Slachta Etelka kisasszony 9 éves korától, kisebb megszakításokkal vezette naplóját.

berzsenyi társaság

A naplóban a reformkor számos híres személyisége szerepel, elsősorban a balatonfüredi fürdőn feltűnve, ahol a korabeli társasági élet, no meg a megfelelő férjek, illetve feleségek kiválasztása történt.

Az irodalmi hangulatú naplót a Berzsenyi Társaság rendezvényén bemutató Katona Csaba, a Történettudományi Intézet munkatársa, 5 kötetben rendezte sajtó alá. A füredi fürdőélet és Etelka életének egyes vonatkozásai a korabeli somogyi társasági miliőbe, eseményekbe is bepillantást engednek.

Mindezen túl mitől erotikus egy reformkori kisasszony naplója? Nos, például a felháborodásakor belőle kirobbanó érzelmektől, no meg a stílustól, amit megengedett magának, amikor egyik udvarlója kicsapongása kapcsán így fakadt ki: „Nem volt pénze, kurvához ment, s annak három húszast szándékozott adni. [...] Hogy ily tett után, alacsony vágyainak szolgálva s eleget téve a szégyen egy neme fogá el a tiszta szűz mellett, képzelhető. [...] Én eddig képzelém, hogy ő semmiképp sem kéjt vadászó. Én ezen erényt igen nagyra becsülém benne, ez vala egyike azon fő tulajdonoknak, melyek bennem érdeket gerjesztettek iránta - s most kénytelen vagyok azon szép gondolatot, őt e pontban legalább erényesnek látni, magamtól messze taszítani.

Ha még nálunk lett volna, jelenlétem, az én közelségem őt annyira felhevítette volna, hogy tüzes kínjai csillapításául menedéket keresett volna egy kurvánál - de nem előre calculirozva, vadászva ezen kéjt. Ez alávaló, ez csúnya s nemtelen.” Az esten a napló szöveggondozójával Csóti Csaba, a MNL Somogy Megyei Levéltárának levéltárosa beszélget.