Kaposváron a hívek a Kálváriára mentek, és a harangok elnémultak

2017. 04. 13., csütörtök, 06:05

Mert a harangok Rómába mentek. Nagycsütörtökön este a régi kaposváriak a plébános vezetésével a Kálváriára mentek, sokan egész éjszaka ott maradtak, imádkozással virrasztottak. Az esti szentmise, az utolsó vacsora miséje a szenvedésre induló Jézus búcsúja övéitől.

Katolikus vidékeken a nagycsütörtöki szentmise után elnémulnak a harangok és a csengők, és  legközelebb csak a nagyszombati esti szentmisén és a feltámadási körmenetben szólalnak meg.

A nép szerint „a harangok elröpülnek Rómába”, s helyettük két napig kereplő szól. A legtöbb helyen egy nagyobb kereplődobozt állítanak fel a toronyba vagy a templom előtt, ezzel hívják a szertartásokra a híveket. A hagyományőrző, vallásos községekben (pl. Táskán) ezen a napon gyászba borul a falu, mindenki feketébe öltözik. A német telepesek által lakott somogyi községekben azonban az iskolások, fiatalabb legények csoportjai kis kézi kereplőkkel járják a falut, és egy régi szokásrend alapján mirácsolnak (kerepelnek).

Boldogasszonyfán más különleges szokás is volt: nagycsütörtökön délelőtt 9 órakor húzták meg  utoljára a harangokat. Az iskolás fiúk és lányok a harangozás időtartama alatt megrázták a  gyümölcsfákat, hogy bő termésük legyen. A fiúk  a kemény magú (dió, szilva), a lányok a puha  magú (alma- és körtefákat) rázták meg. Sietni kellett, hogy a harangozás ideje alatt minden fára sor kerüljön. A nagycsütörtöki utolsó harangszókor Zala községben is megrázták a gyümölcsfákat.

Nagycsütörtökön este van az utolsó vacsorára emlékező szertartás, amely oltárfosztással ér  véget. Látrányban erre a környező pusztákról is bejöttek a férfiak, és meggyóntak. A gazdák a templomba indulás előtt kimentek az istállóba, és végighúzták kezüket állataikon. A templomban a tehénszagról és az istállótrágyás cipőkről meg lehetett állapítani, hogy kik a gazdák.

Este a régi kaposváriak a plébános vezetésével a Kálváriára mentek, sokan egész éjszaka ott  maradtak, imádkozással virrasztottak.

A legtöbb helyen nagycsütörtökön vagy nagypéntek délután készítették el a hímes tojásokat.  Megcsinálták a gica nevű hímző eszközt, belemártották a forró méhviaszba, és rárajzolták a  tojásokra a hagyományos mintákat (gráblás, rozmaringos, dobköteles, labdarózsás, békahátú,  szőlős, tulipános stb.). Régen természetes festőanyagot használtak, legtöbbször  vöröshagymahéjat tettek a főzővízbe, ettől szép vörösbarnás színt kaptak. A megfestett és  megfőzött tojást a meleg tűzhelyre tették, a megolvadt viaszt gondosan letörölgették, végül a tojásokat zsíros ruhával, szalonnabőrrel fényesítették ki. A somogyi tojáshímzés módjait itt nincs mód részletezni, erről viszonylag gazdag forrásanyag és szakirodalom áll rendelkezésünkre.

Hosszúvízen régi hagyomány volt a Pilátus-verés. Egy nagyobb bábut felöltöztettek Pilátusnak, ezt nagycsütörtök délután a község főterére vitték, és ott a lakosok jól elagyabugyálták. Legtöbbször elsorolták saját gondjaikat, bajaikat is, Pilátuson álltak érte bosszút.

Bibliai eredet:

Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a Getsemáné-kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra. Jézus valószínűleg Széder-esti lakomát tartott az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Szeretete jeléül megmosta tanítványai lábát. A Nagyhét ünnepeinek sorában a nagycsütörtök a gyász napja, ezért csütörtök estétől szombat estéig nincs harangozás.

A nagycsütörtöki szertartásokról:

Jézus Krisztus szenvedésének és feltámadásának szent három napja az utolsó vacsora miséjével kezdődik. Az utolsó vacsorán történt az Oltáriszentség és a papi rend szentségének alapítása.

A székesegyházakban nagycsütörtök délelőtt a püspök papjaival együtt ünnepélyes misét mutat be, amelyen megszenteli a keresztelésnél, bérmálásnál, betegek keneténél, templomszentelésnél használatos szent olajakat, illetve krizmát. Régen ezen a napon történt a bűnösök visszafogadása.

Az esti szentmise, az utolsó vacsora miséje a szenvedésre induló Jézus búcsúja övéitől. A misében a glória után a harangok megszólalnak, de azután elnémulnak a nagyszombati vigília glóriájáig, s helyüket a fakereplők foglalják el. E némaság a Krisztus kínszenvedésekor elnémult apostolok félelmét és a gyászt jelképezi. A mise végeztével az Oltáriszentséget ünnepélyesen az e napokra fenntartott őrzési helyre viszik és a húsvéti vigíliamise áldoztatásáig ott őrzik. Ezután következik az oltárfosztás.

A nap szertartásához tartozik a sötétzsolozsma elimádkozása is. Az oltárra helyezett gyertyatartón minden zsoltárvers után eloltanak egy gyertyát. A gyertyák kioltása az ószövetségi próféták megölését és a szenvedő Krisztust magára hagyó tanítványok hűtlenségét jelképezi.