Dömötör napján berúgtak a kanászok, mint a disznók

2017. 10. 26., csütörtök, 11:48

Eljött a hideg idő, be kellett hajtani az állatokat. Az összeíráskor a kanász a gazdát verssel köszöntötte. A köszöntésért minden gazdától egy-egy liter bort kaptak, s így Dömötör napján annyira berúgtak, hogy a nép „Dömötör disznainak” nevezte őket.

Szent Demeter a juhászok védőszentje, az Alföldön és Kelet-Magyarországon a Dömötör-nap jeles pásztorünnep volt. Behajtották a nyájakat, elszámoltak a gazdákkal, majd következett a juhászvásár, a legény- és számadófogadás. A „dömötörözés” pásztoráldomással és juhászbállal zárult. A juhászszámadók birkapaprikással vendégelték meg társaikat, az asszonyok rétest sütöttek. Volt ahol három napig is eltartott a nagy eszem-iszom. Erre a pásztorünnepre utalnak a következő régi közmondások: „Dömötör juhászt táncoltat,” „Neki minden nap Dömötör napja vagyon!”

Somogyban ez a nap nem volt ennyire nevezetes pásztorünnep. Kapolyról van adatunk arról, hogy ezen a napon a kanászok összeírták a még kijáró disznókat, ugyanis a hízónak valókat már otthon fogták. Az összeíráskor a kanász a gazdát verssel köszöntötte:

Adjon Isten minden jót, diófábul koporsót!
Bort, buzát, borockot, kondorszőrű malacot!
Csutorának feneket, abbu igyunk öleget!

A köszöntésért minden gazdától egy-egy liter bort kaptak, s ezen a napon annyira berúgtak, hogy a nép „Dömötör disznainak” nevezte őket.

Az október végi időjárásból jósolni szoktak az előttünk álló télre. Dél-Somogyban pl. azt tartják, ha a fák levelei sokáig hullanak le, nagy tél lesz; ha korán lehullanak, hamarosan hidegre fordul, de a tél nem tart soká, és a jövő esztendő bőséget hoz. Ha sok levél marad a fákon, a következő tavaszra, nyárra „sok hernyó támad”.